Kapellen 2018

De deelnemers aan het kapellenfestival Hoogland Dweilland 2018 zijn:

Leutklasse
Alsjemaarlolheb
Neuzenvreugde
De Blauwe Emmer
Na Elleve
De Kromme Noten
BlaasVaak
Nu Je Er Toch Band
De Prettetters
Bloaskapel de Fluutjes Bussum
Kletskapel
Bloaskapel Pardoes
Ut Word Wa

Wedstrijdklasse
De Onbekend Band
Kapelloos
De Turfstampers
De Boere Soulstampers
Dweilorkest Dorst
De Drumgabbers
OUTBLAST! Vlijmen
FunkyBrass
Stemmingsorkest Le Bombardo
De Krikkelblaozers
Blaasorkest Mpdrie
Dweilorkest de Klankentappers
Haagsuh Bluf